κείμενα


Αγρίνιο: Ο Καπνός και ο Κόσμος του καπνού…

Εισήγηση της Μαρίας Αγγέλη στην Ημερίδα που έγινε με στόχο τη δημιουργία Μουσείου Καπνού στο Αγρίνιο, με θέμα: «Η σημασία του καπνού στην οικονομική και κοινωνική ζωή του Αγρινίου. Ο ρόλος του Καπνικού Σταθμού Έρευνας – προοπτικές αξιοποίησης». Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, στις 11.00 π.μ. στο χώρο του […]


ΓΥΝΑΙΚΕΣ πρόσφυγες και γηγενείς στις καπναποθήκες Αγρινίου

Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη, Δρ Κοινωνικής Λαογραφίας Εισήγηση στο  33ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 247 Περιφέρειας Inner Wheel Ελλάδος, στο Αγρίνιο στις 22, 23, 24 Φεβρουαρίου 2019. Μελπομένη Ηλιοπούλου γεννήθηκε το 1922. «Γεννήθηκα προσφυγούλα” Γυναίκες στο «ξεφύλλισμα» του καπνού.Ο επιστάτης επιτηρεί…  Ι. Πρόσφυγες καπνεργάτριες  “… Εμ, εμείς ήμαστανε πιο φτωχοί, […]


Οι μαζωχτάδες του καπνού…αυτοί οι δουλευτάδες!

 Γράφει η φιλόλογος Μαρία Αγγέλη  Περίπου δύο μήνες μετά το φύτεμα, έφθανε ο καιρός που ωρίμαζε ο καπνός κι έπρεπε να μαζευτεί. Το μάζεμα έπρεπε να γίνει στην ώρα του κι αυτό το γνώριζαν πολύ καλά οι καπνάδες: «ούτε άγουρα, ούτε πολύ γινωμένα» να’ ναι τα φύλλα του. Έτσι άρχιζαν […]


Καπνικός Σταθμός Έρευνας Αγρινίου

Μελέτη της “Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς καιΑρχιτεκτονικού Παρεμβατισμού” του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Περιφερειακού Τμήματος Νομού Αιτωλοακαρνανίας με θέμα: “Γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό του Καπνικού Σταθμού Έρευνας Αγρινίου ως διατηρητέου μνημείου”.


Καπναποθήκες, οι χώροι και οι άνθρωποι της καπνεργασίας

Γράφει η Μαρία Ν. Αγγέλη  «Υπό έποψιν εμπορικής κινήσεως το Αγρίνιον σήμερον κατέχει την πρώτην εν τω νομώ θέσιν. Είναι πόλις μικρά εισέτι (7 χιλ. κατοί­κων), προοδεύουσα όμως ολονέν χάρις εις την καλλιέργειαν και το εμπόριον του καπνού. Η αρίστη ποιότης και η άφθονος παραγωγή, των καπνών Αγρινίου έδωσαν αρκετήν […]