Διαφημίσεις σιγαρέττων “Παπαστράτος”


Σιγαρέττα Παπαστράτος "Ασσος"

Το αρχείο ανήκει στην Γίτσα Πανταζή -Ναστούλη

Σιγαρέττα Παπαστράτος "3", "4", "5"

Το αρχείο ανήκει στην Γίτσα Πανταζή -Ναστούλη

Σιγαρέττα Παπαστράτου "7", "10", "11", "15"

Το αρχείο ανήκει στην Γίτσα Πανταζή -Ναστούλη