Καπνικός Σταθμός Έρευνας Αγρινίου


Μελέτη της “Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και
Αρχιτεκτονικού Παρεμβατισμού” του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Περιφερειακού Τμήματος Νομού Αιτωλοακαρνανίας με θέμα:

“Γνωμοδότηση για τον χαρακτηρισμό του Καπνικού Σταθμού Έρευνας Αγρινίου ως διατηρητέου μνημείου”.