Διαφημίσεις σιγαρέττων Αγρινίου


Σιγαρέττα Αγρινίου

Το αρχείο ανήκει στην Γίτσα Πανταζή -Ναστούλη